Disclaimer

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Verantwoording

Bronnen

Alle feiten en cijfers op deze website, plus de korte teksten per opleiding, zijn gebaseerd op een oude versie van de nationale Studiekeuzedatabase (versie 16.4.1).

De teksten per 'studierichting' of 'groep verwante studies' zijn geleverd door de redactie van de Keuzegids - de gezaghebbende gids die alle opleidingen in detail vergelijkt en beoordeelt. Zie keuzegids.nl

Selecties en bewerkingen

Deze website bevat selecties, bewerkingen en grafische presentaties van de originele brongegevens. Het gaat vooral om vijf punten:

  • Selectie: er is een keus gemaakt uit honderden cijfers die per opleiding beschikbaar zijn. Gekozen is voor die informatie die betrouwbaar, vergelijkbaar en relevant is voor de studiekiezer. Op deze site worden bijvoorbeeld geen 'studententenoordelen' getoond die gebaseerd zijn op het oordeel van minder dan 10 studenten.
  • Omrekening: in 2010 is de NSE overgestapt op oordelen volgens een 5-puntsschaal. Kiesjestudie heeft al deze cijfers omgerekend naar rapportcijfers volgens een 10-puntsschaal, omdat Nederlandse scholieren en studenten meer vertrouwd zijn met deze wijze van beoordeling. Voor alle oordelen is dezelfde omrekenformule gebruikt; de omrekening heeft dus geen enkele invloed op ranglijsten, grafieken of andere vergelijking van cijfers.
  • Landelijke gemiddeldes: voor elke studierichting of groep studies heeft Kiesjestudie zelf uit de beschikbare cijfers een landelijk gemiddelde berekend. Door verschillen in berekeningswijze kunnen deze cijfers op een 10-puntsschaal maximaal 0,1 punt afwijken van gemiddeldes in de bron. Omdat voor alle verwante opleidingen steeds dezelfde norm geldt, heeft ook dit geen invloed op vergelijkingen en ranglijsten.
  • Totaalscore per opleiding: deze score is het gemiddelde van 13 themascores uit de Nationale Studentenenquete, en vat daarmee de oordelen op ruim 75 vragen samen. NIET meegeteld zijn de scores op de thema's 'huisvesting', 'studieomgeving', 'stage en opleiding', en 'stage ervaring', omdat deze of meer over de studiestad gaan dan over de opleiding, of door een te klein aantal studenten is beoordeeld. Bovendien hebben veel studenten geen oordeel gegeven over deze thema's.
  • Spindiagrammen. Deze grafieken vergelijken de scores van een opleiding, instelling of stad met het gemiddelde van de concurrentie, op de meest relevante thema's.

Voor al deze bewerkingen is louter Kiesjestudie.nl verantwoordelijk. Op de gepubliceerde resultaten berust copyright.

Disclaimer

Kiesjestudie.nl (www.kiesjestudie.nl) wordt met grote zorg samengesteld. Wij doen er alles aan om correcte gegevens weer te geven. Alle informatie is afkomstig uit gezaghebbende en betrouwbare bronnen. Toch valt nooit helemaal uit te sluiten dat gegevens onjuistheden bevatten of door de actualiteit achterhaald zijn. Kiesjestudie.nl staat daarom open voor alle commentaar dat ons attendeert op mogelijke onjuistheden.

Tegelijk aanvaardt Kiesjestudie geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van eventuele onjuistheden op deze website.

Privacy

Persoonlijke informatie die u verstuurt naar kiesjestudie.nl zal op geen enkele wijze worden doorgegeven aan derden.