Milieukundig voorlichter (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Milieukundig voorlichter


Beroep


Een milieukundig voorlichter geeft voorlichting over milieubescherming en -verbetering aan pers, scholen en verenigingen. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt voorlichtingsbijeenkomsten voor (bijvoorbeeld door informatie te vergaren en folders en persberichten te maken), geeft milieulessen op scholen, organiseert voorlichtingscampagnes (inclusief persconferenties en lezingen) en geeft rondleidingen (bijvoorbeeld door waterzuiveringsbedrijven en afvalverwerkende bedrijven).

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 3 
7,27 WO Aardwetenschappen Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
7,07 WO Aardwetenschappen Utrecht Universiteit Utrecht  vt
 2 
7,46 WO Bodem, Water, Atmosfeer Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,48 WO Bos- en Natuurbeheer Wageningen Wageningen University  vt
6,54 HBO Bos- en Natuurbeheer Velp Van Hall Larenstein  vt, dt
 2 
7,54 WO ma Earth and Environment Wageningen Wageningen University  vt
6,60 HBO Educatie en Kennismanagement Groene Sector Wageningen Aeres Hogeschool  vt, dt
 3 
6,88 WO ma Energy and Environmental Sciences Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
- WO ma Environmental Science Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt
 1 
7,40 WO ma Environmental Sciences Wageningen Wageningen University  vt
6,86 WO ma Environmental Sciences Utrecht Universiteit Utrecht  vt
7,01 dt WO ma Environmental Sciences Diverse lo [...] Open Universiteit  dt
 3 
7,52 WO ma Forest and Nature Conservation Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,76 WO ma Geo-information Science Wageningen Wageningen University  vt
- WO ma Geographical Information Sciences Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  dt
- HBO Integrale Handhaving Omgevingsrecht Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
 1 
7,52 WO Internationaal Land- en Waterbeheer Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,59 WO ma International Land- and Water Management Wageningen Wageningen University  vt
6,58 HBO Kust en Zee Management Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt
7,50 dt WO Milieu-natuurwetenschappen Diverse lo [...] Open Universiteit  dt
 1 
7,19 HBO Milieukunde Breda Avans Hogeschool  vt
 2 
7,02 HBO Milieukunde Den Bosch HAS Hogeschool  vt
6,63 HBO Milieukunde Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
7,32 WO Milieuwetenschappen Wageningen Wageningen University  vt
6,92 WO Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Utrecht Universiteit Utrecht  vt
6,77 WO ma Natuurwetenschappen en Bedrijf Utrecht Universiteit Utrecht  vt
 3 
7,23 WO ma Science and Innovation Management Utrecht Universiteit Utrecht  vt
 1 
7,47 WO ma Sustainable Energy Technology Enschede Universiteit Twente  vt
6,90 WO ma Sustainable Energy Technology Eindhoven Technische Universiteit Ei [...]  vt
6,83 WO ma Sustainable Energy Technology Delft Technische Universiteit Delft  vt
7,39 WO ma Urban Environmental Management Wageningen Wageningen University  vt
- WO ma Urban Management and Development Rotterdam Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt
- WO ma Water Management Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt