Milieu-inspecteur (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Milieu-inspecteur


Beroep


Een milieu-inspecteur controleert of bedrijven, instellingen en particulieren zich houden aan de voorwaarden in hun milieuvergunningen en -ontheffingen. Deze voorwaarden gelden bijvoorbeeld voor geluidshinder, lucht- en bodemverontreiniging en afvalverwerking. Voorbeelden van werkzaamheden: laat bodem- en watermonsters nemen en analyseren, controleert de administratie van bedrijven, laat luchtopnamen maken, verwerkt onderzoeksresultaten in rapporten, schrijft overtreders aan of geeft hen aan bij de politie en adviseert bedrijven over vergunningen en ontheffingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,02 WO Aarde en Economie Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
 3 
7,27 WO Aardwetenschappen Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
7,07 WO Aardwetenschappen Utrecht Universiteit Utrecht  vt
 2 
7,46 WO Bodem, Water, Atmosfeer Wageningen Wageningen University  vt
 2 
7,54 WO ma Earth and Environment Wageningen Wageningen University  vt
 3 
6,88 WO ma Energy and Environmental Sciences Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
- WO ma Environment and Society Studies Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
 1 
7,40 WO ma Environmental Sciences Wageningen Wageningen University  vt
6,86 WO ma Environmental Sciences Utrecht Universiteit Utrecht  vt
7,01 dt WO ma Environmental Sciences Diverse lo [...] Open Universiteit  dt
 1 
7,76 WO ma Geo-information Science Wageningen Wageningen University  vt
- WO ma Geographical Information Sciences Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  dt
- HBO Integrale Handhaving Omgevingsrecht Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
 1 
7,52 WO Internationaal Land- en Waterbeheer Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,59 WO ma International Land- and Water Management Wageningen Wageningen University  vt
7,50 dt WO Milieu-natuurwetenschappen Diverse lo [...] Open Universiteit  dt
 1 
7,19 HBO Milieukunde Breda Avans Hogeschool  vt
 2 
7,02 HBO Milieukunde Den Bosch HAS Hogeschool  vt
6,63 HBO Milieukunde Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
7,32 WO Milieuwetenschappen Wageningen Wageningen University  vt
6,92 WO Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Utrecht Universiteit Utrecht  vt
6,77 WO ma Natuurwetenschappen en Bedrijf Utrecht Universiteit Utrecht  vt
 3 
7,23 WO ma Science and Innovation Management Utrecht Universiteit Utrecht  vt
 1 
7,47 WO ma Sustainable Energy Technology Enschede Universiteit Twente  vt
6,90 WO ma Sustainable Energy Technology Eindhoven Technische Universiteit Ei [...]  vt
6,83 WO ma Sustainable Energy Technology Delft Technische Universiteit Delft  vt
7,39 WO ma Urban Environmental Management Wageningen Wageningen University  vt
- WO ma Urban Management and Development Rotterdam Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt
- WO ma Water Management Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt