Landbouwconsulent (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Landbouwconsulent


Beroep


Een landbouwconsulent geeft voorlichting en advies aan boeren en tuinders in de akkerbouw, veeteelt, bloementeelt, groenteteelt en andere agrarische bedrijfstakken. De verstrekte informatie is sterk gebonden aan een bepaalde bedrijfstak en heeft bijvoorbeeld betrekking op (nieuw) veevoer, (nieuwe) virusbestendige gewassen en overheidsbeleid. Voorbeelden van werkzaamheden: leest vakliteratuur, onderhoudt contact met deskundigen, verzamelt en verwerkt gegevens en geeft voorlichting door cursussen, lezingen, artikelen, brochures en in persoonlijke gesprekken met boeren en tuinders

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 1 
7,50 WO Agrotechnologie Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,10 HBO Bedrijfskunde en Agribusiness Venlo HAS Hogeschool  vt
 2 
7,05 HBO Bedrijfskunde en Agribusiness Den Bosch HAS Hogeschool  vt
 3 
6,86 HBO Bedrijfskunde en Agribusiness Velp Van Hall Larenstein  vt
6,85 HBO Bedrijfskunde en Agribusiness Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt
6,63 HBO Bedrijfskunde en Agribusiness Almere Aeres Hogeschool  vt, dt
6,62 HBO Bedrijfskunde en Agribusiness Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt
 2 
7,51 WO ma Biosystems Engineering Wageningen Wageningen University  vt
6,93 HBO Dier- en Veehouderij Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt
6,87 HBO Dier- en Veehouderij Den Bosch HAS Hogeschool  vt
6,73 HBO Dier- en Veehouderij Delft Hogeschool Inholland  vt
6,46 HBO Dier- en Veehouderij Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt
6,39 HBO Dier- en Veehouderij Velp Van Hall Larenstein  vt
- HBO Dier- en Veehouderij Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt
6,60 HBO Educatie en Kennismanagement Groene Sector Wageningen Aeres Hogeschool  vt, dt
 3 
7,52 WO ma Forest and Nature Conservation Wageningen Wageningen University  vt
6,46 HBO International Development Management Velp Van Hall Larenstein  vt
 1 
7,59 WO ma International Land- and Water Management Wageningen Wageningen University  vt
7,20 WO ma Landscape, Architecture and Planning Wageningen Wageningen University  vt
 2 
7,43 HBO Management van de Leefomgeving Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt
7,13 HBO Management van de Leefomgeving Den Bosch HAS Hogeschool  vt
6,67 HBO Management van de Leefomgeving Almere Aeres Hogeschool  vt
- HBO Management van de Leefomgeving Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt
- HBO Management van de Leefomgeving Velp Van Hall Larenstein  vt
7,38 WO ma Organic Agriculture Wageningen Wageningen University  vt
 2 
7,60 WO ma Plant Biotechnology Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,64 WO ma Plant Sciences Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,63 WO Plantenwetenschappen Wageningen Wageningen University  vt
 2 
7,05 HBO Tuinbouw en Akkerbouw Den Bosch HAS Hogeschool  vt
 3 
7,03 HBO Tuinbouw en Akkerbouw Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt
6,41 HBO Tuinbouw en Akkerbouw Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt
- HBO Tuinbouw en Akkerbouw Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt