Klinisch fysicus (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Klinisch fysicus


Beroep


Een klinisch fysicus adviseert medisch specialisten (bijvoorbeeld radiotherapeuten) over onder andere de juiste en veilige toepassing van fysische methoden, apparatuur en hulpmiddelen en over het uitvoeren van complexe stralingsberekeningen. Voorbeelden van werkzaamheden: onderzoekt en ontwikkelt bestralingstechnieken, houdt toezicht op veiligheidsvoorschriften voor bestralingstoestellen, controleert apparatuur, past veiligheidsrichtlijnen toe, stelt werkplannen op, schrijft rapporten en geeft lezingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
- WO ma Clinical Research (r) Rotterdam Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt
6,75 WO ma Communicatie en Educatie van de Natuurwe [...] Utrecht Universiteit Utrecht  vt
7,00 WO ma Educatie en Communicatie in de Wiskunde [...] Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt, dt
 2 
7,16 WO Klinische Technologie Enschede Universiteit Twente  vt
- WO ma Leraar VHO in Natuurkunde Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Natuurkunde Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Natuurkunde Leiden Universiteit Leiden  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Natuurkunde Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Natuurkunde Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Natuurkunde Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt, dt
6,66 WO ma Medical Natural Sciences Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
6,62 WO Medische Natuurwetenschappen Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
 3 
7,43 WO ma Nanotechnology Enschede Universiteit Twente  vt
6,96 WO ma Physics Leiden Universiteit Leiden  vt
6,86 WO ma Physics Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
7,19 WO ma Physics and Astronomy Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
 1 
7,47 WO Technische Natuurkunde Enschede Universiteit Twente  vt
 1 
7,18 HBO Technische Natuurkunde Enschede Saxion  vt
7,15 WO Technische Natuurkunde Eindhoven Technische Universiteit Ei [...]  vt
7,06 WO Technische Natuurkunde Delft Technische Universiteit Delft  vt
7,03 HBO Technische Natuurkunde Eindhoven Fontys Hogescholen  vt
7,00 HBO Technische Natuurkunde Delft De Haagse Hogeschool  vt
6,88 WO Technische Natuurkunde Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt