Docent godsdienst (2e graads) (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent godsdienst (2e graads)


Beroep


Een docent godsdienst (2e graads) is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), de onderbouw van het voortgezet onderwijs (klas 1 tot en met 3 van het havo/vwo), het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneducatie. Gericht op de sociaal-wetenschappelijke studie van de geschiedenis. Het accent ligt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Gericht op de joodse en christelijke traditie. Het accent ligt op kennis van theologische vakgebieden, zoals bijbelwetenschappen. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,11 HBO Leraar 2e graad Godsdienst Tilburg Fontys Hogescholen  vt, dt
7,04 HBO Leraar 2e graad Godsdienst Ede Christelijke Hogeschool Ede  vt, dt
6,68 HBO Leraar 2e graad Godsdienst Utrecht Fontys Hogescholen  vt, dt
6,56 dt HBO Leraar 2e graad Godsdienst Zwolle Windesheim  vt, dt
- HBO Leraar 2e graad Godsdienst Gouda Cursus Godsdienst Onderwijs  dt
- HBO Leraar 2e graad Godsdienst Amsterdam Hogeschool Inholland  vt, dt
- HBO Leraar 2e graad Godsdienst Zwolle Viaa  dt
- HBO Leraar 2e graad Godsdienst Utrecht Windesheim  vt, dt
7,14 HBO Leraar 2e graad Islamgodsdienst Amsterdam Hogeschool Inholland  vt, dt