Docent godsdienst (1e graads) (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent godsdienst (1e graads)


Beroep


Een docent godsdienst (1e graads) is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (klas 4 tot en met 6 van het havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op de sociaal-wetenschappelijke studie van de geschiedenis. Het accent ligt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Gericht op de joodse en christelijke traditie. Het accent ligt op kennis van theologische vakgebieden, zoals bijbelwetenschappen. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,73 dt HBO ma Leraar Godsdienst Utrecht Fontys Hogescholen  dt
- HBO ma Leraar Godsdienst Ede Christelijke Hogeschool Ede  dt
- HBO ma Leraar Godsdienst Tilburg Fontys Hogescholen  dt
- HBO ma Leraar Godsdienst Zwolle Windesheim  dt
- WO ma Leraar VHO in Godsdienst en Levensbescho [...] Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Godsdienst en Levensbescho [...] Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Godsdienst en Levensbescho [...] Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Godsdienst en Levensbescho [...] Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt, dt
6,85 WO ma Mens- en Maatschappijonderwijs en Commun [...] Utrecht Universiteit Utrecht  vt