Docent algemene economie (1e graads) (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent algemene economie (1e graads)


Beroep


Een docent algemene economie (1e graads) is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op de manieren waarop mensen proberen hun behoeften zo goed mogelijk te bevredigen door de - al dan niet schaars - beschikbare middelen. Feitelijk gaat het om de relaties tussen mensen in een economische context. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
- WO ma Leraar 1e graad Economie & Bedrijfsweten [...] Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt, dt
7,44 dt HBO ma Leraar Algemene Economie Groningen NHL Hogeschool  dt
7,09 dt HBO ma Leraar Algemene Economie Amsterdam Hogeschool van Amsterdam  dt
7,08 dt HBO ma Leraar Algemene Economie Tilburg Fontys Hogescholen  vt, dt, du
- HBO ma Leraar Algemene Economie Nijmegen Hogeschool van Arnhem en N [...]  du
- WO ma Leraar VHO in Algemene Economie Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Algemene Economie Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Algemene Economie Tilburg Tilburg University  vt, dt, du
- WO ma Leraar VHO in Algemene Economie Leiden Universiteit Leiden  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Algemene Economie Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Algemene Economie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Algemene Economie Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt, dt
6,85 WO ma Mens- en Maatschappijonderwijs en Commun [...] Utrecht Universiteit Utrecht  vt