Cultuurtechnicus (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Cultuurtechnicus


Beroep


Een cultuurtechnicus richt stukken land opnieuw in of adviseert hierover aan bijvoorbeeld landinrichtingsdiensten, gemeenten en provincies. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt veld- en literatuurgegevens (bijvoorbeeld over de afmetingen van percelen, de toestand van bodem, water en begroeiing en de provinciale plannen voor het gebied), verwerkt gegevens, maakt landinrichtingsontwerpen en -plannen, stelt begrotingen vast en geeft leiding aan cultuurtechnisch veldonderzoek.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,02 WO Aarde en Economie Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
 2 
7,46 WO Bodem, Water, Atmosfeer Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,48 WO Bos- en Natuurbeheer Wageningen Wageningen University  vt
6,54 HBO Bos- en Natuurbeheer Velp Van Hall Larenstein  vt, dt
 3 
7,52 WO ma Forest and Nature Conservation Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,52 WO Internationaal Land- en Waterbeheer Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,59 WO ma International Land- and Water Management Wageningen Wageningen University  vt
6,81 HBO Land- en Watermanagement Velp Van Hall Larenstein  vt, dt
7,20 WO ma Landscape, Architecture and Planning Wageningen Wageningen University  vt
6,99 dt HBO ma Landschapsarchitectuur Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voo [...]  dt
 2 
7,30 WO Landschapsarchitectuur & ruimtelijke pla [...] Wageningen Wageningen University  vt
6,66 HBO Tuin- en Landschapsinrichting Velp Van Hall Larenstein  vt, dt