Docent landmeetkunde (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent landmeetkunde


Beroep


Een docent landmeetkunde is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op terreinen en constructies meten, berekenen en uitzetten met behulp van (elektronische) meetapparatuur. Het accent ligt op diverse aspecten van de geomatica (topografie, cartografie, geografische informatiesystemen, teledetectie, fotogrammetrie en geodesie), het vastgoed (recht en technische bouwkunde) en de geografie. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
6,96 WO ma Geographical Sciences Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt