Docent bosbouwkunde (1e graads) (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent bosbouwkunde (1e graads)


Beroep


Een docent bosbouwkunde (1e graads) is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op bos- en natuurterreinen aanleggen en instandhouden. Het accent ligt op het ecologisch beheer van recreatie- en natuurgebieden en terreinen voor (hout)productie. Er wordt ook aandacht besteed aan de maatschappelijke context van bos- en natuurbeheer. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 3 
7,39 WO ma Climate Studies Wageningen Wageningen University  vt
 3 
7,52 WO ma Forest and Nature Conservation Wageningen Wageningen University  vt