Docent bank- en verzekeringswezen (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent bank- en verzekeringswezen


Beroep


Een docent bank- en verzekeringswezen is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op risicomanagement, dat tegenwoordig vooral is gebaseerd op kwantitatieve modellen. Met hulp van een risicomodel wordt bijvoorbeeld een afweging gemaakt van de geschatte risico's en de verwachte opbrengsten van een product dat in de markt wordt gezet. Ook aan bod komen voorlichting en advies geven over hypotheken, spaar- en beleggingsvormen, levensverzekeringen en reis- en inboedelverzekeringen. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 1 
7,91 WO ma Actuarial Science and Mathematical Finance Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
 2 
7,48 WO ma Econometrics, Operat. Research & Actuari [...] Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
- WO ma Leraar 1e graad Economie & Bedrijfsweten [...] Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt, dt
6,60 dt HBO ma Leraar Bedrijfseconomie Tilburg Fontys Hogescholen  vt, dt, du
6,85 WO ma Mens- en Maatschappijonderwijs en Commun [...] Utrecht Universiteit Utrecht  vt
7,37 WO ma Quantitative Finance and Actuarial Science Tilburg Tilburg University  vt
- WO ma Verzekeringskunde Amsterdam Universiteit van Amsterdam  dt