Docent antropologie (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent antropologie


Beroep


Een docent antropologie is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, waarden, normen, opvattingen en geloofsvoorstellingen. Het accent ligt op sociaal-culturele verschijnselen van samenlevingen buiten Europa en Noord-Amerika. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,25 WO ma Anthropology and Development Studies Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
7,05 WO ma Cultural Anthropology & Development Soci [...] Leiden Universiteit Leiden  vt
7,21 WO ma Culturele Antropologie Utrecht Universiteit Utrecht  vt
- WO ma Culturele Antropologie & Sociologie NW S [...] Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
6,08 WO ma Medische Antropologie en Sociologie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
7,60 WO ma Migration, Ethnic relations & Multicultu [...] Utrecht Universiteit Utrecht  vt
 1 
7,57 WO ma Social and Cultural Anthropology Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt