Wetenschappelijk onderzoeker cartografie (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Wetenschappelijk onderzoeker cartografie


Beroep


Een wetenschappelijk onderzoeker cartografie verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de cartografie: land-, zee- en luchtkaarten vervaardigen. Onderzoekt hoe ruimtelijke gegevens met hulp van speciaal daarvoor ontwikkelde geografische informatiesystemen kunnen worden toegankelijk gemaakt en overgedragen. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, schakelt eventueel onderzoeksassistenten in om het onderzoek uit te voeren, overlegt met opdrachtgevers (bijvoorbeeld wetenschappelijke commissies of directies van onderzoeksinstituten), publiceert en presenteert onderzoeksresultaten en schrijft artikelen over het onderzoek en de bevindingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 1 
7,76 WO ma Geo-information Science Wageningen Wageningen University  vt
- WO ma Geographical Information Sciences Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  dt
6,96 WO ma Geographical Sciences Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
7,22 WO ma Geomatics Delft Technische Universiteit Delft  vt