Statistisch medewerker (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Statistisch medewerker


Beroep


Een statistisch medewerker helpt de statistisch analist cijfermatige gegevens te verzamelen en in statistieken te verwerken. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt, bewerkt en analyseert cijfermatige gegevens, stelt statistische overzichten samen, ontwikkelt wiskundige onderzoeksmethoden en past deze toe op meetbare verschijnselen en beheert informatiesystemen en databestanden.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 1 
7,01 HBO Toegepaste Wiskunde Amsterdam Hogeschool Inholland  vt
 2 
6,91 HBO Toegepaste Wiskunde Amsterdam Hogeschool van Amsterdam  vt
 3 
6,84 HBO Toegepaste Wiskunde Tilburg Fontys Hogescholen  vt
6,80 HBO Toegepaste Wiskunde Delft De Haagse Hogeschool  vt
6,67 HBO Toegepaste Wiskunde Leeuwarden NHL Hogeschool  vt
 3 
7,30 WO Wiskunde Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
7,28 WO Wiskunde Utrecht Universiteit Utrecht  vt
7,27 WO Wiskunde Leiden Universiteit Leiden  vt, dt
7,22 WO Wiskunde Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt, dt
7,10 WO Wiskunde Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
7,02 WO Wiskunde Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt