Watermanager (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Watermanager


Beroep


Een watermanager houdt zich bezig met vraagstukken over water, zoals waterzuivering, de stijgende zeespiegel, het wel of niet bouwen in uiterwaarden en het dichtslibben van kanalen. Brengt deze vraagstukken of problemen in kaart en zoekt met verschillende partijen naar een oplossing. Voorbeelden van werkzaamheden: werkt mee aan haalbaarheidsstudies, maakt ontwerpschetsen, ontwikkelt stedelijke of gemeentelijke waterplannen, stelt een adviesrapport op, overlegt en werkt samen met planologen van de gemeente, het waterschap en natuurorganisaties.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
6,80 WO Civiele Techniek Delft Technische Universiteit Delft  vt
6,79 WO Civiele Techniek Enschede Universiteit Twente  vt
- HBO Civiele Techniek Directievoering Arnhem Hogeschool van Arnhem en N [...]  dt
- HBO Civiele Techniek Projectvoorbereiding en [...] Arnhem Hogeschool van Arnhem en N [...]  dt
6,81 HBO Land- en Watermanagement Velp Van Hall Larenstein  vt, dt
- WO ma Urban Water and Sanitation Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt
- WO ma Water Management Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt
- WO ma Water Science and Engineering Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt