Hydroloog (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Hydroloog


Beroep


Een hydroloog onderzoekt de kringloop van het water boven, op en onder het aardoppervlak. Werkt voor de overheid, een adviesbureau of een onderzoekscentrum. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert de waterhuishouding van de aarde, leest vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, verricht metingen, maakt berekeningen, adviseert (bijvoorbeeld over het bouwen van dijken, aanleggen van deltawerken en onttrekken van grondwater voor de consumptie) en schrijft rapporten over het onderzoek en de bevindingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,05 WO ma Hydrology Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
- WO ma Urban Water and Sanitation Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt
- WO ma Water Management Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt
- WO ma Water Science and Engineering Delft UNESCO-IHE Institute for W [...]  vt