Universitair (hoofd)docent verkeers- en vervoerskunde (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Universitair (hoofd)docent verkeers- en vervoerskunde


Beroep


Een universitair (hoofd)docent verkeers- en vervoerskunde geeft colleges aan een universiteit en levert een bijdrage aan de vormgeving van het onderwijs. Verricht daarnaast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer, logistiek en verkeersinfrastructuur. Onderzoekt het verkeer en draagt oplossingen aan voor verkeersproblemen. Voorbeelden van werkzaamheden: doceert, neemt tentamens af, begeleidt studenten bij (promotie)onderzoek, begeleidt postdocs en docenten in opleiding, geeft lezingen, schrijft artikelen en maakt rapporten en boeken over wetenschappelijke bevindingen en onderzoeksresultaten geschikt voor toepassing in het onderwijs.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
- WO ma Environment and Society Studies Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
7,02 WO ma Environmental and Infrastructure Planning Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
6,95 WO ma Sociale Geografie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
6,80 WO ma Sociale Geografie Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
7,02 WO ma Transport, Infrastructure and Logistics Delft Technische Universiteit Delft  vt