Hoofd afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Hoofd afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu


Beroep


Een hoofd afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu geeft leiding aan de afdeling volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu van een overheidsinstelling. Deze afdeling richt zich vooral op het voorbereiden en ontwikkelen van beleid voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk, co÷rdineert activiteiten, draagt zorg voor het huisvestingsbeleid, bereidt beleid voor, voert overleg met betrokken partijen en adviseert over het te voeren beleid.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,20 WO ma Landscape, Architecture and Planning Wageningen Wageningen University  vt
6,99 dt HBO ma Landschapsarchitectuur Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voo [...]  dt
 2 
7,30 WO Landschapsarchitectuur & ruimtelijke pla [...] Wageningen Wageningen University  vt
 1 
7,19 HBO Milieukunde Breda Avans Hogeschool  vt
 2 
7,02 HBO Milieukunde Den Bosch HAS Hogeschool  vt
6,63 HBO Milieukunde Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
7,32 WO Milieuwetenschappen Wageningen Wageningen University  vt