Docent ruimtelijke ordening (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent ruimtelijke ordening


Beroep


Een docent ruimtelijke ordening is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op de ruimtelijke organisatie van de samenleving. Geleerd wordt het aardoppervlak zo goed mogelijk te benutten. Er is aandacht voor infrastructuurplanning, waterbeheer, verkeersplanning en milieuplanning. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,02 WO ma Environmental and Infrastructure Planning Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
7,20 WO ma Landscape, Architecture and Planning Wageningen Wageningen University  vt
6,95 WO ma Planologie Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
6,93 WO ma Planologie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
6,91 WO ma Planologie Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt, du
7,30 WO ma Spatial, Transport & Environmental Econo [...] Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt