Docent psychiatrie (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Docent psychiatrie


Beroep


Een docent psychiatrie is bevoegd om les te geven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het voortgezet onderwijs (havo/vwo), het hoger en middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Gericht op het menselijk gedrag en de menselijke beleving. Het accent ligt op menselijk gedrag begrijpen, verklaren en voorspellen. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt lessen voor, instrueert en begeleidt leerlingen bij opdrachten, projecten en werkstukken, maakt toetsen en neemt die af, houdt de studieresultaten bij, onderhoudt contacten met leerlingen en ouders over de studievoortgang en het gedrag van de leerlingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
6,76 WO ma Mental Health Maastricht Maastricht University  vt, dt
6,93 WO ma Psychologie Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
6,87 WO ma Psychologie Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
6,75 WO ma Psychologie Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
6,67 WO ma Psychologie en Geestelijke Gezondheid Tilburg Tilburg University  vt
7,14 WO ma Psychology Maastricht Maastricht University  vt
6,93 WO ma Psychology Rotterdam Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt
6,71 WO ma Psychology Enschede Universiteit Twente  vt, dt
6,71 WO ma Psychology Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
6,69 WO ma Psychology Utrecht Universiteit Utrecht  vt
6,60 WO ma Psychology Leiden Universiteit Leiden  vt
7,28 dt WO ma Psychology Diverse lo [...] Open Universiteit  dt
 3 
7,56 WO ma Psychology (r) Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
7,24 WO ma Psychology (r) Leiden Universiteit Leiden  vt
7,22 WO ma Social & Health Psychology (r) Utrecht Universiteit Utrecht  vt
7,21 WO ma Social Psychology Tilburg Tilburg University  vt
7,32 WO ma Social Psychology (r) Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt