Projectleider bodemonderzoek en -saneringen (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Projectleider bodemonderzoek en -saneringen


Beroep


Een projectleider bodemonderzoek en -saneringen leidt onderzoek naar bodemverontreiniging en adviseert over het schoonmaken van vervuilde grond. Adviseert opdrachtgevers over bodemonderzoek en -sanering, stuurt projectteams aan en onderhoudt contacten met opdrachtgevers. Voorbeelden van werkzaamheden: bereidt werkzaamheden voor, co÷rdineert projecten, houdt toezicht op de voortgang en de kwaliteit van projectwerkzaamheden, bewaakt de kosten, adviseert over producten en diensten op het gebied van bodemonderzoek en -sanering en stuurt uitvoerend personeel aan.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 2 
7,46 WO Bodem, Water, Atmosfeer Wageningen Wageningen University  vt
 2 
7,54 WO ma Earth and Environment Wageningen Wageningen University  vt
- HBO Integrale Handhaving Omgevingsrecht Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
- HBO Management Diverse lo [...] Hogeschool NCOI  dt, du
- HBO Management Diverse lo [...] LOI Hogeschool  dt
7,50 dt WO Milieu-natuurwetenschappen Diverse lo [...] Open Universiteit  dt
 1 
7,19 HBO Milieukunde Breda Avans Hogeschool  vt
 2 
7,02 HBO Milieukunde Den Bosch HAS Hogeschool  vt
6,63 HBO Milieukunde Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
7,32 WO Milieuwetenschappen Wageningen Wageningen University  vt