Adviseur bodemonderzoek en -saneringen (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Adviseur bodemonderzoek en -saneringen


Beroep


Een adviseur bodemonderzoek en -saneringen adviseert de overheid en bedrijven op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering. Voorbeelden van werkzaamheden: co÷rdineert bodemonderzoek, verzamelt onderzoeksgegevens over vervuilde grond (bijvoorbeeld door metingen en bodemmonsters), analyseert en interpreteert de gegevens, bedenkt saneringsmethoden, verwerkt de verzamelde gegevens in bijvoorbeeld onderzoeksrapporten en saneringsvoorstellen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 2 
7,46 WO Bodem, Water, Atmosfeer Wageningen Wageningen University  vt
- HBO Integrale Handhaving Omgevingsrecht Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
 1 
7,19 HBO Milieukunde Breda Avans Hogeschool  vt
 2 
7,02 HBO Milieukunde Den Bosch HAS Hogeschool  vt
6,63 HBO Milieukunde Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt, dt
7,32 WO Milieuwetenschappen Wageningen Wageningen University  vt