Bos- en landschapsadviseur (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Bos- en landschapsadviseur


Beroep


Een bos- en landschapsadviseur geeft voorlichting en advies aan mensen die werkzaam zijn in de bosbouw of landbouw (bijvoorbeeld akkerbouwers, veetelers en bloementelers). De voorlichting heeft bijvoorbeeld betrekking op nieuwe productiemethoden, economische ontwikkelingen en bedrijfsvoering. Voorbeelden van werkzaamheden: bezoekt boeren en tuinders, geeft cursussen en lezingen, schrijft artikelen voor vakbladen, leest vakbladen, onderhoudt contacten met deskundigen (bijvoorbeeld onderzoekers van proefstations en ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), verwerkt belangrijke gegevens met vakspecifieke software en bezoekt congressen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 1 
7,48 WO Bos- en Natuurbeheer Wageningen Wageningen University  vt
6,54 HBO Bos- en Natuurbeheer Velp Van Hall Larenstein  vt, dt
6,60 HBO Educatie en Kennismanagement Groene Sector Wageningen Aeres Hogeschool  vt, dt
 3 
7,52 WO ma Forest and Nature Conservation Wageningen Wageningen University  vt
7,20 WO ma Landscape, Architecture and Planning Wageningen Wageningen University  vt
6,99 dt HBO ma Landschapsarchitectuur Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voo [...]  dt
 2 
7,30 WO Landschapsarchitectuur & ruimtelijke pla [...] Wageningen Wageningen University  vt
 2 
7,43 HBO Management van de Leefomgeving Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt
7,13 HBO Management van de Leefomgeving Den Bosch HAS Hogeschool  vt
6,67 HBO Management van de Leefomgeving Almere Aeres Hogeschool  vt
- HBO Management van de Leefomgeving Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt
- HBO Management van de Leefomgeving Velp Van Hall Larenstein  vt
 2 
7,05 HBO Tuinbouw en Akkerbouw Den Bosch HAS Hogeschool  vt
 3 
7,03 HBO Tuinbouw en Akkerbouw Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt
6,41 HBO Tuinbouw en Akkerbouw Leeuwarden Van Hall Larenstein  vt
- HBO Tuinbouw en Akkerbouw Dronten Aeres Hogeschool  vt, dt