Wetenschappelijk onderzoeker verkeers- en vervoerskunde (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Wetenschappelijk onderzoeker verkeers- en vervoerskunde


Beroep


Een wetenschappelijk onderzoeker verkeers- en vervoerskunde verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van verkeer en vervoer, logistiek en verkeersinfrastructuur. Onderzoekt het verkeer en draagt oplossingen aan voor verkeersproblemen. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, schakelt eventueel onderzoeksassistenten in om het onderzoek uit te voeren, overlegt met opdrachtgevers (bijvoorbeeld wetenschappelijke commissies of directies van onderzoeksinstituten), publiceert en presenteert onderzoeksresultaten en schrijft artikelen over het onderzoek en de bevindingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
- WO ma Environment and Society Studies Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
7,02 WO ma Environmental and Infrastructure Planning Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
6,95 WO ma Sociale Geografie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
6,80 WO ma Sociale Geografie Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
7,02 WO ma Transport, Infrastructure and Logistics Delft Technische Universiteit Delft  vt