Wetenschappelijk onderzoeker kunstwetenschappen (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Wetenschappelijk onderzoeker kunstwetenschappen


Beroep


Een wetenschappelijk onderzoeker kunstwetenschappen verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kunstwetenschappen. Onderzoekt de wisselwerking tussen kunst en wetenschap, waarin artistieke inbreng en onderzoek samengaan. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, schakelt eventueel onderzoeksassistenten in om het onderzoek uit te voeren, overlegt met opdrachtgevers (bijvoorbeeld wetenschappelijke commissies of directies van onderzoeksinstituten), publiceert en presenteert onderzoeksresultaten en schrijft artikelen over het onderzoek en de bevindingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,15 WO ma Conservering & Restauratie van Cultureel [...] Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
- WO ma Kunstonderwijs en Communicatie Utrecht Universiteit Utrecht  vt
- WO ma Leraar VHO in Kunstgeschiedenis & CKV Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Kunstgeschiedenis & CKV Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Kunstgeschiedenis & CKV Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt, dt
- WO ma Leraar VHO in Muziek Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt