Wetenschappelijk onderzoeker culturele antropologie (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Wetenschappelijk onderzoeker culturele antropologie


Beroep


Een wetenschappelijk onderzoeker culturele antropologie verricht wetenschappelijk onderzoek naar onder andere maatschappijen en culturen en naar de veranderingsprocessen die daarbinnen optreden. Onderzoekt hoe mensen in alle samenlevingen inhoud geven aan hun bestaan. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, schakelt eventueel onderzoeksassistenten in om het onderzoek uit te voeren, overlegt met opdrachtgevers (bijvoorbeeld wetenschappelijke commissies of directies van onderzoeksinstituten), publiceert en presenteert onderzoeksresultaten en schrijft artikelen over het onderzoek en de bevindingen.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
6,60 WO ma Algemene Sociale Wetenschappen Utrecht Universiteit Utrecht  vt
7,25 WO ma Anthropology and Development Studies Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
- WO ma Contemporary Asian Studies Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
7,05 WO ma Cultural Anthropology & Development Soci [...] Leiden Universiteit Leiden  vt
6,70 WO ma Culture, Organization and Management Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
7,21 WO ma Culturele Antropologie Utrecht Universiteit Utrecht  vt
- WO ma Culturele Antropologie & Sociologie NW S [...] Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
 3 
7,35 WO ma Development Studies Utrecht Universiteit Utrecht  vt
- WO ma Development Studies Den Haag Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt
6,41 WO ma International Development Studies Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
6,97 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Rotterdam Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt, dt
6,90 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
6,87 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Tilburg Tilburg University  vt, dt
6,82 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt, dt
6,80 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
6,78 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
6,55 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
6,54 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Leiden Universiteit Leiden  vt, dt
6,51 WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Maastricht Maastricht University  vt
7,39 dt WO ma Kunst- & cultuurwetenschappen Diverse lo [...] Open Universiteit  dt
6,08 WO ma Medische Antropologie en Sociologie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
7,60 WO ma Migration, Ethnic relations & Multicultu [...] Utrecht Universiteit Utrecht  vt
 1 
7,57 WO ma Social and Cultural Anthropology Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
7,09 WO ma Social and Cultural Science (r) Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
7,04 WO ma Social Sciences (r) Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
 1 
7,78 WO ma Sociologie Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt
7,28 WO ma Sociologie Utrecht Universiteit Utrecht  vt
7,13 WO ma Sociologie Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
7,03 WO ma Sociologie Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam  vt
6,94 WO ma Sociologie Rotterdam Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt, dt
6,47 WO ma Sociologie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
7,22 WO ma Sociology Tilburg Tilburg University  vt