Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (dta' er) (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (dta' er)


Beroep


Een deskundig toezichthouder asbestverwijdering (dta' er) geeft leiding aan uitvoerende medewerkers in de asbestverwijdering en houdt toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften en veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert medewerkers over de kwaliteit van het werk, de arbeidsomstandigheden en het milieu, houdt toezicht op de werkplek door bijvoorbeeld werkplekinspecties, doet metingen en interpreteert de meetresultaten, rapporteert (bijna-)ongevallen en incidenten, controleert materiaal op de werklocatie en houdt een sloopdocument en een dagrapport bij.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
- HBO Bouwkunde Diverse lo [...] LOI Hogeschool  dt
- HBO Bouwkunde Almere Windesheim  du
6,86 HBO Built Environment Breda NHTV internationaal hoger [...]  vt
6,81 HBO Built Environment Heerlen Zuyd Hogeschool  vt
6,61 HBO Built Environment Amsterdam Hogeschool van Amsterdam  vt
6,35 HBO Built Environment Utrecht Hogeschool Utrecht  vt, du
6,34 HBO Built Environment Groningen Hanzehogeschool Groningen  vt