Inspecteur arbeidsinspectie (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Inspecteur arbeidsinspectie


Beroep


Een inspecteur arbeidsinspectie controleert of bedrijven en overheidsinstanties de wetgeving naleven voor veiligheid en gezondheid op het werk. Bestrijdt illegale tewerkstelling. Rapporteert bevindingen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voorbeelden van werkzaamheden: onderzoekt arbeidsomstandigheden naar aanleiding van klachten van werknemers, behandelt meldingen van ernstige arbeidsongevallen, geeft waarschuwingen en eventueel boetes aan bedrijven die zich niet houden aan de wetgeving en legt bedrijven stil in geval van acuut ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van werknemers.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
 1 
8,09 WO ma Arbeidsrecht Rotterdam Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt
6,36 WO ma Arbeidsrecht Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt, dt
7,06 WO ma Human Resource Management Rotterdam Erasmus Universiteit Rotte [...]  vt
7,04 WO ma Human Resource Management Groningen Rijksuniversiteit Groningen  vt
6,80 WO ma Human Resource Studies Tilburg Tilburg University  vt
- HBO ma Management, Cultuur en Verandering Diverse lo [...] Hogeschool NCOI  dt, du
- HBO ma Organisatie Coaching Den Haag De Haagse Hogeschool  dt
7,08 WO ma Organization Studies Tilburg Tilburg University  vt