Stedenbouwkundig architect (beroep)

Let op, deze site is momenteel niet up-to-date. Maar dat komt snel weer! Wordt vervolgd...

Stedenbouwkundig architect


Beroep


Een stedenbouwkundig architect maakt ontwerpen voor de (her)inrichting van stedelijke gebieden, zoals straten, stadsdelen of nieuwbouwwijken. Voorbeelden van werkzaamheden: onderzoekt de haalbaarheid van een project, maakt ontwerpen en houdt hierbij rekening met de kosten, is betrokken bij overleg over aanbestedingen, adviseert tekenaars, constructeurs en projectleiders, haalt nieuwe opdrachten binnen en is betrokken bij de oplevering van een project.

Opleidingen

Afgestudeerden van onderstaande opleidingen hebben voor dit beroep gekozen.

Is een opleiding  groen gemarkeerd ? Dan behoort deze binnen haar studierichting tot de beste.


Score Opleiding Stad Instelling Voltijd
7,20 WO ma Landscape, Architecture and Planning Wageningen Wageningen University  vt
6,95 WO ma Planologie Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
6,93 WO ma Planologie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
6,91 WO ma Planologie Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen  vt, du
6,95 WO ma Sociale Geografie Amsterdam Universiteit van Amsterdam  vt
6,80 WO ma Sociale Geografie Utrecht Universiteit Utrecht  vt, dt
6,68 dt HBO ma Stedenbouw Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voo [...]  dt
- HBO ma Stedenbouw Tilburg Fontys Hogescholen  dt
- HBO ma Stedenbouw Rotterdam Hogeschool Rotterdam  dt